Act For integrations metod – 3M

Mänskliga rättigheter, Mångfald, Möjligheter 3M utvecklades av Act For Integration.

Vi såg ett behov av en metod och ett arbetsmaterial som på ett enkelt sätt förklarar grundläggande principer i vårt svenska samhälle; Att vi strävar efter ett jämställt samhälle, där alla människors rättigheter accepteras, med extra fokus på kvinnor och barn.

Målet är att ta fram ett sätt att arbeta som ska höja kunskap och kännedom om det svenska samhället bland nyanlända och därmed bidra till ökad integration och inkludering.

Med våra egna erfarenheter som grund har vi tagit fram en metod som bygger på våra möten med nyanlända på språkkaféer, samhällsundervisningar, workshops samt en inventering inom området av befintliga material.

Vi är övertygade om att kunskap och förståelse om hur det svenska samhället fungerar, är ett av de viktigaste instrumenten för att minska fördomar och konflikter.

Målet med 3M:

  • förmedla kunskap om vårt samhälle
  • väcka tankar och dialog kring skillnader och likheter
  • bidra till ökad jämställdhet
  • bidra till ökad integration

Vilka är vi?

Act For Integration är en frivilligorganisation som jobbar för ett integrerat och humanitärt samhälle, fritt från rasism och intolerans.

Vi tror på alla människors lika värde och arbetar för ett mer jämlikt och tolerant samhälle. Vi är politisk och religiöst obundna och vi samverkar med andra organisationer och den offentliga sektorn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *