Övning 1

”Alla människor är födda fria och lika mycket värda oavsett nationalitet, religion, funktionsvariation, kön eller sexuell läggning”

Inledning

Hur lätt eller svårt är det att förstå sina rättigheter? Känner alla till sina rättigheter?
Respekteras allas rättigheter? Det finns många tankar kring dessa frågor som är intressanta och viktiga att diskutera.

Tips

Använd gärna en penna eller något annat som kan symbolisera en mikrofon.
Den som håller i pennan har ordet och de andra är tysta och lyssnar.
Ledaren bestämmer hur lång tid man ska prata, förslagsvis, en minut per person, vid en grupp på 6-8 personer.

Mål

Att väcka tankar kring rättigheter, varför det är viktigt att känna till sina rättigheter.

Övningar: “Hoppande stolen”

Övningen hjälper till att klargöra egna tankar och värderingar och att ta del av övriga deltagares tankar och värderingar. Få igång ett samtal kring mänskliga rättigheter. Övningen passar bäst i en grupp på 6-8 personer.

Ett bra sätt att komma igång är att alla presenterar sig genom att säga sitt namn, vilket land man kommer ifrån och berätta något man tycker väldigt mycket om. Exempel: “Jag gillar att baka”, “jag gillar att spela fotboll”, “jag tycker om att måla”, “jag älskar att köra bil.”

Syftet med att berätta något man tycker om, är att skapa en positiv stämning.
Ledaren läser upp ett påstående. Håller man med om påståendet så byter man plats. Håller man inte med om påståendet, sitter man kvar.
Det är övningens första del.

Den andra delen går ut på att alla får chansen att berätta varför de bytte eller inte bytte stol.

Exempel, “Jag är glad idag”. Byter man plats, är man glad idag, är man inte det sitter man kvar.

Använd gärna exemplet ovan som en start och testrunda.

När alla känner sig bekväma och förstår övningen, läser ledaren upp några av påståendena nedan, ett i taget. När påstående nummer ett är uppläst skall deltagarna byta stol eller stanna kvar.

Nu ska ledaren skicka runt ”pennan” som symboliserar en mikrofon. Den som håller i ”pennan” har ordet, de andra lyssnar för att alla skall kunna berätta varför de bytte eller inte bytte stol. Vill man inte berätta är det OK, det ska man respektera. Använd öppna frågor som ledare. Diskutera denna övning, passa på att prata om kvinnors och barns rättigheter.

”Vad är jämställdhet?” ”Varför är det inte jämställt i världen?”

  1. Vi i Sverige är födda fria och jämlika, vi har lika mycket värde oavsett kön, etnicitet eller religion.
  2. Alla i Sverige bör ha samma rättigheter att kunna bestämma över sina egna liv.
  3. Alla rättigheter skall respekteras i Sverige.
  4. Alla föräldrar i Sverige skall respektera sina barns rättigheter.
  5. Vissa i Sverige har mer rättigheter än andra.
  6. Alla i Sverige skall ha samma möjligheter att forma sina liv.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *