Övning 1

”Alla människor är födda fria och lika mycket värda oavsett nationalitet, religion, funktionsvariation, kön eller sexuell läggning” Inledning Hur lätt eller svårt är det att förstå sina rättigheter? Känner alla till sina rättigheter? Respekteras allas rättigheter? Det finns många tankar kring dessa frågor som är intressanta och viktiga att diskutera. Tips Använd gärna en penna […]

Read More

Act For integrations metod – 3M

Mänskliga rättigheter, Mångfald, Möjligheter 3M utvecklades av Act For Integration. Vi såg ett behov av en metod och ett arbetsmaterial som på ett enkelt sätt förklarar grundläggande principer i vårt svenska samhälle; Att vi strävar efter ett jämställt samhälle, där alla människors rättigheter accepteras, med extra fokus på kvinnor och barn. Målet är att ta […]

Read More